IZOLACIONI MATERIJALI

Izolacioni materijali

Izolacioni sistemi

Delatnost preduzeća STANIC-NG izolacija predstavlja individualna proizvodnja izolacionih jastuka. Svi STANIC-NG izolacioni sistemi napravljeni su od elastičnih, reciklirajućih, tehničkih staklenih vlakana koja nisu štetna za okolinu.

Ova visokokvalitetna tehnička staklena vlakna nalaze primenu u izolaciji toplote do 1100°C, vrše zvučnu izolaciju, kao i u izolaciju od hladnoće do 50°C u svim industrijskim oblastima.

Pozadinu i bazu za uvođenje STANIC-NG izolacionih sistema predstavlja mogućnost velike uštede.

Dugogodišnje know-how ophođenje sa izolacionim materijalima garantuje idealnu kombinaciju i preradu STANIC-NG izolacionih sistema.

STANIC-NG izolacioni sistemi optimizuju temperaturnu zaštitu tako da se radne temperature spuštaju na idealne vrednosti.
Iz ovog proizilazi da materijal duže ostaje očuvan, da se snižavaju troškovi za rezerne delove i energiju, i kao posledica svega toga, redukuju troškovi proizvodnje.

Prednosti

Prednost ove vrste izolacije je što se pri mogućim popravkama i remontu postrojenja STANIC-NG izolacije mogu u svako doba demontirati i ponovo upotrebiti.
Izvanredne osobine ovih materijala omogućavaju primenu u izuzetno problamatičnim uslovima kao npr. u hemijskoj industiji, u mašinogradnji i izgradnji postrojenja, kod prigušivača zvuka, izduvnih gasova ili kod izgradnje elektrana.
Kao proizvođač opreme za vazduhoplovstvo, motore automobila (mašinogradnju), industrijska postrojenja (hemijska industrija), brodogradnju i lokomotive raspolaže odgovarajućim bogatim iskustvom i nudi dugoročni know-how.
Svojim nanovo upotrebljivim izolacionim sistemima stvara delotvorna i dugortajna rešenja za rad svakog postrojenja ili mašine. Nudi profesionalna i precizna rešenja za probleme sa visokom temperaturom.

Kontaktirajte nas, stojimo Vam na raspolaganju.

POZOVITE NAS...

STANIC-NG izolacija d.o.o. Petra Jovanovića Komirićanca 22, Klupci, 15300 Loznica, +381(0)62 86 54 266, goran.stanic@stanicngizolacija.com, www.stanic-ng-izolacija.com